Thiềm Thừ đá cẩm thạch Tây Tạng Trung CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng (phía Nam, thuộc dãy Himalaya) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm + Khối lượng: 1.2Kg-1.5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc làm ăn, sự bình more »

Thiềm Thừ đá cẩm thạch Tây Tạng Chuẩn CTT-S

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng (phía Nam, thuộc dãy Himalaya) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 8cm + Khối lượng: 400g-500g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc làm ăn, sự bình more »

Thiềm Thừ đá ngọc Hoàng Long (1570) TT-HL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):9cm x 6.5cm x 7.5cm( tính luôn đế) + Khối lượng:0.199kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc more »

Thiềm Thừ đá ngọc Hoàng Long (1492) TT-HL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):9cm x 6cm x 7cm( tính luôn đế) + Khối lượng:0.189kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc more »

Thiềm Thừ đá ngọc Hoàng Long (2170) TT-HL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):10cm x 7.5cm x 8cm( tính luôn đế) + Khối lượng:0.274kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc more »

Thiềm Thừ đá ngọc Hoàng Long (18726) TT-HL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):17cm x 15cm x 15cm( tính luôn đế) + Khối lượng:2.37kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc more »

Thiềm Thừ đá ngọc Hoàng Long (2290) TT-HL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):10cm x 7cm x 8.5cm( tính luôn đế) + Khối lượng:0.29kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc more »

Thiềm Thừ đeo cổ đá ngọc Hoàng Long S435

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cóc đeo cổ đá Hoàng Long (Tân Cương-Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.7cm x 1.3cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa:sự thịnh vượng về tài lộc, của cải dồi dào, mang lại sự bình yên cho gia đạo + Cách sử more »

Thiềm Thừ – Thiềm Thừ Phong Thủy – Trang Sức Thiềm Thừ