thiềm thừ tam thể

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-16134

tt-hl-16134-thiem-thu-2

16,134,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài